Γυάλισμα μαρμάρων στο κατάστημα ενδυμάτων Sfera στο Cosmos Θεσσαλονίκης